Get involved in YOUR city and locality - Improve Your World
Get involved in YOUR city and locality - Improve Your World
Get involved in YOUR city and locality 
Improve Your World Home | About Us | Sitemap | Search | Contact Us 


  Lists >> Municipal Schools >> N WARDS
 
A wards, B wards, C wards, D wards, E wards, F wards, G wards, H wards, K wards, L wards, M wards, N Wards

Sr. #

Name Of School

Address

Barve Nagar H. S.

Barve Nagar, Ghatkopar [W], Mumbai 400083

Barve Nagar Municipal Gujarati School

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal School # 3

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal School # 4

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal School # 8

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal M. S. # 1

Near Muktabai Hospital, Barve Nagar, Bhatwadi, Ghatkopar (W), Mumbai 400084

Barve Nagar Municipal M. S. # 2

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal M. S. # 5

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal M. S. # 7

-------------------do--------------

Barve Nagar Municipal M. S. # 6

Samaj Kalyan Kendra, Bhatwadi, Ghatkopar (W), Mumbai 400083

Barve Nagar Municipal Urdu School

Barve Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai 400083

Chirag Nagar Municipal U. S.

Near Chirag Nagar Police Station, Lal Bahadur Shastri Marg, Mumbai 400086

Dhanji Deoshi M. R. School

Hingwala Lane, Ghatkopar (E), Mumbai 400077

Dhanji Deoshi M. S.

-------------------do--------------

Dhanji Deoshi Municipal G. S.

-------------------do--------------

Jai Maharashtra Ganesh Maidan Municipal Hindi School

Jai Maharashtra Ganesh Maidan, Parsi Wadi, Ghatkopar (W), Mumbai 400077

Jai Maharashtra Ganesh Maidan Municipal Marathi # 1

-------------------do--------------

Jai Maharashtra Ganesh Maidan Municipal Marathi # 2

-------------------do--------------

Jayantilal Vaishanav Marg Gujarati School

Jayantilal Vaishanav Marg, Ghatkopar (W), Mumbai 400086

Jayantilal Vaishanav Marg Hindi School

-------------------do--------------

Jayantilal Vaishanav Marg Tamil School

-------------------do--------------

Jayantilal Vaishanav Marg M. S. # 2

-------------------do--------------

Jayantilal Vaishanav Marg M. S. # 3

Near Ghatkopar Railway Station, Behind Bharat Café, Mumbai 400086

Kirol Municipal Marathi School

Kirolgaon Near Nathani Company, Vidyavihar, Ghatkopar, Mumbai 400077

Maniklal Mehta Gujarati School

Maneklal Mehta Estate, Narsi Mehta Path, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar (W), Mumbai

Maniklal Mehta Hindi School

-------------------do--------------

Maniklal Mehta Municipal Marathi School # 2

-------------------do--------------

Maniklal Mehta Municipal Telugu School

-------------------do--------------

Maniklal Mehta Municipal Urdu School

-------------------do--------------

Narayan Nagar Municipal Gujarati School

Narayan Nagar, Lal Bahadur Shastri Marg, Ghatkopar (W), Mumbai 400077

Pant Nagar Hindi School

Near Pant Nagar Police Chowky, Ghatkopar (E), Mumbai 400075

Pant Nagar Municipal English School

-------------------do--------------

Pant Nagar Municipal M. S. # 3

-------------------do--------------

Pant Nagar Municipal M. S. # 5

-------------------do--------------

Pant Nagar Urdu School

-------------------do--------------

Pant Nagar Kannad School

Near Pant Nagar Reshaning Office, Ghatkopar (E), Mumbai 400075

Pant Nagar Marathi # 4

-------------------do--------------

Pant Nagar Telugu School

-------------------do--------------

Rajawadi Gujarati School

Rajawadi Near Vidyavihar Railway Station, Ghatkopar (E), Mumbai 400077

Rajawadi Municipal M. S.

-------------------do--------------

Rajawadi Municipal School

-------------------do--------------

Ramabai Sahakar Nagar Telgu Part School

Ramabai Sahakar Nagar, Purwadruda Marg, Ghatkopar (E), Mumbai 400075

Sainatha Nagar Marathi # 4

Sainatha Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai 400086

Sainatha Marathi School # 1

Potdar Compound, Ghatkopar, Sainatha Nagar, Mumbai 400086

Sainatha Marathi School # 3

-------------------do--------------

Sainatha Marathi School # 5

-------------------do--------------

Sainatha Nagar Marathi School # 2

-------------------do--------------

Sainatha Urdu School

-------------------do--------------

Sainatha Nagar Gujarati School

Sainatha Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai 400086

Sainatha Nagar Hindi School

-------------------do--------------

Sainatha Nagar Kannad School

-------------------do--------------

Tilak Nagar Hindi School

Tilak Marg, Ghatkopar (E), Mumbai 400077

Tilak Nagar Municipal M. S.

-------------------do--------------

Tilak Nagar Municipal School

-------------------do--------------

Vikhroli Gaon Municipal Hindi School

Vikhroli Gaon, Godrej Colony, Vikhroli (E), Mumbai 400079

Vikhroli Gaon Municipal M. S.

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site English School

Vikhroli Park Site, Vikhroli (W), Mumbai 400079

Vikhroli Park Site Kannad School

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site M. S. # 2

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Gujarati School

Municipal Park Site Colony, Fire Brigade, Vikhroli (W), Mumbai 400079

Vikhroli Park Site Hindi # 1

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Urdu School # 3

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Hindi # 2

Vikhroli Park Site Colony, Vikhroli (W), Mumbai 400079

Vikhroli Park Site M. S. # 4

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Marathi School # 5

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Telugu School

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Urdu School # 1

-------------------do--------------

Vikhroli Park Site Urdu School # 2

-------------------do--------------